Jag har ett förflutet från bank- och rådgivningsverksamhet samt kommunal adminstration.

Ta kontakt med mig om ni behöver hjälp med

… löneräkning …

… bokföring …

… marknadsföring …

… personalfrågor …

Jag jobbar gärna med mindre företag, föreningar och den offentliga sektorn.