Molntjänster

- SCAB - > Molntjänster
Cloud Services

Det blir allt vanligare att företag och organisationer flyttar ut hela eller delar av sin IT-miljö i molnet. Olika rapporter visar att mer än 90% av företagen och organisationerna använder molntjänster i någon form idag, ofta då i form av virtualisering och olika typer av hybridlösningar.

Vi erbjuder främst tjänster inom IaaS (Infrastruktur som en Tjänst) med fokus på hög säkerhet där vi i samarbete med noga utvalda IaaS leverantörer bygger och sedan också ofta driftar olika lösningar till våra kunder.

Vi erbjuder hjälp med att implementera Payments as a Service (PaaS) i webbplatser och andra sammanhang där en snabb, enkel och säker helhetslösning prioriteras, i samarbete med marknadsledande leverantörer.

Vi har också själva skapat en SaaS tjänst (Programvara som en Tjänst), ANON::form, där vi erbjuder extremt säkra och anonymiserade formulär för webbplatser, lämpliga som visselblåsar-kanaler och kontakt- och andra formulär där känslig information hanteras.

Vi har en lång erfarenhet av att arbeta med molntjänster och virtualisering och hjälper gärna till som stöd till din befintliga organisation vid tex upphandling eller problemlösning. Du kan självfallet också hyra en sakkunnig senior ledare till ledningsgruppen eller styrelsen från oss.

Ta kontakt och diskutera dina speciella behov!


Läs mer…