ANON::form säkra webb formulär

- SCAB - > ANON::form säkra webb formulär
secure.ax

Lämna inte dina kontaktformulär glömda som den svagaste länken i din cybersäkerhet! Läs mer om säkra webb formulär.

Kraven på säker kommunikation och lagring av känslig information ökar stadigt, inte minst från myndighetshåll genom införandet av GDPR och det nya skyddet av sk ”visselblåsare”.

Något som ofta förbises men direkt berörs av de nya kraven är de webbformulär som används på webbplatserna för att skapa kontakt eller samla in information.

ANON::form erbjuder en komplett lösning för säkra webbformulär som uppfyller alla förekommande krav på inte bara säkerhet utan också anonymitet när sådan behövs, tex anmälningsformulär för visselblåsare.

Läs mer på ANON::form:s webbplats eller bekanta dig med tjänsten via våra presentationer på SlideShare eller Google Slide.

OBS! Vi hjälper också gärna till med säker e-post för din organisation, ta kontakt och diskutera dina speciella behov!


Läs mer…