Systemutveckling

- SCAB - > Systemutveckling
Systems development

Digitalisering av verksamheten innebär ofta att olika system skall anpassas och integreras med varandra. I vissa fall behövs en helt nyutvecklad programvara i form av gränssnitt mellan systemen, eller tom hela applikationer. Systemutveckling är alltså en mycket viktig del i digitaliseringsarbetet.

Som kund har man dock sällan några egna resurser för att bedriva systemutveckling och man hamnar i stället att anlita externa konsulter som projektledare eller utvecklare som sedan skall samverka med de digitala lösningarnas egen personal.

Vi har lång erfarenhet av systemutveckling på alla nivåer, från kravställning till projektledning, systemering, testning och driftsättning med hjälp av de vanliga utvecklingsmetodiker som förekommer på marknaden. Förutom detta har vi lång erfarenhet av serversystem och nätverk, den plattform de digitala systemen skall köras på.

Och självfallet har vi koll på säkerhetsbiten, något som skall finnas med från dag ett i projektet men fortfarande ofta får alldeles för liten uppmärksamhet i systemutvecklingen.

Som beställare och projektägare har man ett mycket stort behov av egen inhouse kompetens på flera olika nivåer för att framgångsrikt driva digitaliseringsprojekt, vilket ofta saknas i organisationen. Vi erbjuder hjälp på ledningsnivån med allt från att stötta projektledningen och ledningsgruppen till att gå in som inhyrd ledare eller expert i projektet.

Ta kontakt och diskutera dina speciella behov!


Läs mer…