Cybersäkerhet – Digital säkerhet

- SCAB - > Cybersäkerhet – Digital säkerhet
Cybersecurity

Digital- och cybersäkerhet är viktigt! Dagens moderna samhälle bygger på digitalisering där allt mer data och funktionalitet hanteras av datasystem sammankopplade i nätverk. Även de kriminella digitaliserar och hittar ständigt nya sätt att tjäna pengar på sin illegala verksamhet.

Det blir alltså allt viktigare för alla företag och organisationer att skapa kompetenta skydd för sin verksamhet, inte minst sedan lagstiftningen skärps allt mer, som tex GDPR. Ett otillräckligt digitalt skydd riskerar hela verksamheten och kan bli väldigt dyrt, tom orsaka konkurs.

Digital säkerhet handlar om att skydda den digitala närvaron genom riskhantering, kontinuitetshantering och beredskap, informationssäkerhet och dataskydd samt cybersäkerhet (skyddet av mobiler, datorer, servers och nätverk).

Vi är experter på detta och erbjuder allt från rådgivning i stort och smått, till skräddarsydda kompetenta lösningar för dina digitala tillgångar.

Digital säkerhet är inget man lämnar till sin IT-ansvarige att lösa på egen hand. Det berör samtliga i organisationen och skall hanteras och styras upp i ledningsgruppen som ett prioriterat område. Varför inte hyra en säkerhetschef (CSO/CISO) från oss?

Ta kontakt och diskutera dina speciella behov!


Läs mer…