Om SCAB

- SCAB - > Om SCAB
SCAB

Schuetten Consulting AB Ltd (SCAB) är ett åländskt IT-konsult företag med fokus på management, cybersäkerhet, systemutveckling och molntjänster. Vi jobbar på senior-/expertnivå, ofta som rådgivare och i stöttande uppgifter. Verksamheten startade 2015, våra kunder finns främst i de nordiska länderna men även längre ut i världen.

Vår affärsidé är att tillföra IT-kunskap och erfarenhet till ledningen av små och medelstora företag genom att agera som inhyrd senior IT-ledare.

SCAB har förutom de konsulttjänster som erbjuds också skapat tjänsten ANON::form som erbjuder supersäkra webbformulär med E2EE och anonymisering. Tjänsten riktar sig främst till företag och organisationer som berörs av den nya EU-lagstiftningen om visselblåsare men rekommenderas också som kontaktformulär som hanterar känslig information. ANON::form är sedan hösten 2021 ett eget företag med samma ägare som SCAB.

Vi som jobbar i och driver SCAB:

Erik Schütten

Erik Schütten

CEO, grundande delägare, styrelseledamot

Erik är IT ingenjör en bred teknisk bakgrund från industri och sjöfart samt har också jobbat med säkerhet inom både militär och civil verksamhet. I mitten av 1990-talet övergick Erik som entrepenör till renodlad IT-verksamhet och kompletterade sin utbildning med 4-års högskolestudier inom systemvetenskap och företagande. Erik har sedan 2015 sin bas i SCAB men har varit med och startat och i seniora ledarroller drivit flera framgångsrika IT-företag, också internationellt.

Mia Schütten

CFO, grundande delägare, styrelseordförande

Mia har merkantil utbildning och är även utbildad till agrolog och har en bakgrund som banktjänsteman, djuravelskonsulent, byrå-/lönesekreterare och redovisare. Mia har också haft styrelse- och redovisningsuppdrag i flera av de verksamheter Erik varit med och startat.

Läs mer…