ANON::form syns i media

- SCAB - > Bloggen > Cybersäkerhet > ANON::form syns i media

Vår senaste satsning, tjänsten ANON::form, uppmärksammas i den svenska tidningen Aktuell Säkerhet (sid 7, nummer 5/2021).

Vi tackar för det och kan konstatera att behovet av säkra formulär för webben får ett allt större intresse, inte minst i arbetet med att skapa säkra rapporteringskanaler enligt kraven från den kommande nya lagen om visselblåsare som skall vara implementerad i alla EU-länder senast i december 2021.

ANON::form är som sagt en tjänst som utvecklats av oss under 2019-2021 och som nu står på egna ben som det åländska företaget Anonform AB, med affärsidén “Att skapa och driva en tjänst för ultrasäkra och anonymiserade html formulär för företag och organisationer som behöver säker kommunikation”. Verksamheten är global och vänder sig till alla lagliga företag och organisationer i hela världen som har en egen webbplats. Besök gärna ANON::forms webbplats för mer info.

Är Du investerare som söker nya spännande start-ups? Eller vill du undersöka möjligheterna till ett samarbete? Kontakta oss gärna.