Interim Management – Hyr en chef

- SCAB - > Interim Management – Hyr en chef
Interim Manager

Interim Management handlar om att lösa tillfälliga, ofta snabbt uppkomna, behov med erfarna konsulter och är den perfekta lösningen för dig som behöver en tillfällig ledare eller specialist i tider av förändring, under en rekrytering, för ett projekt eller en planerad eller oplanerad frånvaro.

Anförtro din IT-verksamhet till oss!

Beroende på dina behov kan vi ersätta, komplettera eller coacha dina chefer på kort eller lång sikt. Vi har mer än 30 års praktisk erfarenhet inom ett brett spektrum av funktioner inom IT-branschen, också i internationell verksamhet och från industri och sjöfart.

Vi kan vanligtvis vara på plats inom några dagar för projektbaserade uppdrag eller inom någon vecka för en längre tids ersättare, hel eller deltid. Vi har erfarenhet av hur man snabbt kommer in i en ny organisation och behöver ingen lång inkörningsperiod.

TIPS! Behöver du mer IT-kompetens i styrelsen eller ledningsgruppen? Vi har lång erfarenhet av sådana uppdrag och hjälper gärna till.

TIPS! Är din verksamhet för liten för att anställa en IT-ledare eller -specialist på heltid? Då kan en Interim Manager vara lösningen.

TIPS! Skall du starta ett nytt företag men saknar IT-kompetens? Vi har lång erfarenhet av att fungera som IT-chef/ansvarig resurs i helt nya företag tills en permanent IT-chef kan anställas. Vi går då i regel in som delägare som kompensation för vårt arbete.

Läs mer om vilka viktiga IT-funktioner vi kan erbjuda i vår artikel “Vad gör en senior IT ledare?

Ta kontakt och diskutera dina speciella behov!


Läs mer…