Jag har 30+ år av internationella erfarenheter från IT-området som konsult, entrepenör och chef på olika nivåer.

Ta kontakt med mig om ni behöver

… en erfaren och engagerad senior IT ledare (CIO, CTO, CSO) som snabbt kan gå in i organisationen för en avgränsad period …

… en tillfällig förstärkning i ledningsfunktionen för en förändring i er IT-organisation, -system eller digitalisering …

… en senior IT ledare (CIO, CTO, CSO) på deltid …

… förstärka styrelsen med IT expertkunskap …

Tips! Prenumerera på er IT-avdelning; varför inte lägga ut hela IT-driften och -förvaltningen på en extern partner och fokusera på er egen verksamhet i stället. Läs mer…

Ett tips till! Har ni behov av säker e-post? Eller en kanal för visselblåsare enligt det nya EU direktivet? Vi erbjuder en mycket lättanvänd men kompetent lösning via vår tjänst secure.ax. Läs mer…

Jag är också intresserad av partnerskap i nystartade IT företag med potential.

Kika också gärna på vår sida med webbaserade tjänster vi rekommenderar.