Kontakta mig

LinkedIN

Besök också gärna vår nya tjänst ANON::form

Kompetent interimchef med 30+ års erfarenhet av IT-branschen, kontakta mig om du behöver tillfällig och snabb förstärkning av en senior IT-ledare i din organisation.

Jag har 30+ år av internationella erfarenheter från IT-området som konsult, entrepenör och chef på olika nivåer. Jag jobbar numera som Interim Konsult.

Interim Management, att tillfälligt hyra in en erfaren chef eller specialist, blir mer och mer populärt bland företag som vill utveckla sin organisation och affär eller täcka ett tillfälligt kompetensbehov på chefs- eller specialistnivå.

Interim Management är lösningen då det finns ett tillfälligt behov av

  • en vikarie vid ordinarie personals längre frånvaro; tex moderskapsledighet, lång sjukskrivning, en nyckelperson som plötsligt slutar osv
  • stöttande kompetens och erfarenhet i en förändringsprocess eller omorganisation
  • spetskompetens i olika projekt där specialistkompetensen inte finns i organisationen
  • att fylla ett kompetensbehov under tiden en rekryteringsprocess pågår av ordinarie personal
  • deltidsuppdrag i mindre organisationer som inte har behov av spetskompetens på heltid

Att använda interimslösningar som en del av personalstrategin ger ett kostnadseffektivt verktyg som ökar organisationens flexibilitet

  • snabbhet; resursen finns ofta på plats redan efter några dagar och är expert på att snabbt sätta sig in i nya organisationer och arbetsuppgifter
  • enkelt; avtal kan upprättas för längre eller kortare perioder och förlängas vid behov, inget personalansvar eller personalkostnader, alla kostnader för utfört arbete mm faktureras
  • självgående; en erfaren konsult kräver minimalt med tid av den övriga organisationen
  • ny syn på verksamheten; inhyrda konsulter har erfarenhet från många olika organisationer, är objektiva och påverkas inte av personalpolitik

ROI. Avkastningen på investeringen när du anställer rätt tillfällig chef eller spetskompetens för ditt företag kan vara betydande.

När ett företag eller en avdelning är i kris uppvägs ofta kostnaden för att inte leverera förändringar, av kostnaden för att anställa en tillfällig kompetens med färdigheter och erfarenheter som kan tillämpas på många olika scenarier.

Användningen av interimschefer/-konsulter betraktas alltmer som ett effektivt och positivt sätt för företag att uppnå sina affärsmål med hjälp av högspecialiserade ledarskapsfärdigheter vid avgörande tider.

Har du råd att inte göra det? Ta kontakt med mig om ni behöver

… en erfaren och engagerad senior IT ledare (CIO, CTO, CSO) som snabbt kan gå in i organisationen för en avgränsad period …

… en tillfällig förstärkning i ledningsfunktionen för en förändring i er IT-organisation, -system eller digitalisering …

… en senior IT ledare (CIO, CTO, CSO) på deltid …

… förstärka styrelsen med IT expertkunskap …

Tips! Har ni behov av säker och/eller anonym e-post? Eller en säker kanal för visselblåsare enligt det nya EU direktivet? Vi erbjuder en mycket lättanvänd men kompetent lösning via vår tjänst ANON::form. Läs mer…

Ps. Jag är också intresserad av partnerskap i nystartade IT företag med potential.