Vad gör en senior IT ledare?

- SCAB - > Bloggen > Entreprenörskap > Vad gör en senior IT ledare?
Senior IT Manager

CIO, CTO, CDO, CSO, CISO är alla olika senior IT ledare (C-level) roller med olika funktioner och ansvarsområden i ett företag. I mindre organisationer är flera av dessa roller ofta samlade hos en eller ett par befattningshavare, i stora organisationer kan var och en av rollerna leda en egen avdelning.

Vi erbjuder olika lösningar där du kan hyra en senior IT ledare, läs mer här.

IT-manager

En IT-manager (IT-chef) är en mellanchef som leder företagets IT-avdelning och som har som sin huvudsakliga uppgift att övervaka de dagliga IT-uppgifterna och -verksamhet. Under ledning av CIO (om en sådan finns) upprätthåller IT-chefen organisationens standardiserade rutiner och definierade supportprocesser.

Exempel på en IT-chefs ansvar inkluderar tillsyn över supporttjänster, personalhantering, IT-tillgångarnas livscykelhantering och ofta viss projektledning. En IT-chef kan vara företagets enda IT personal i en liten organisation.

IT-chefen rapporterar vanligtvis till CIO eller CTO om någon av dessa roller finns i organisationen, eller till CFO (Ekonomichefen).

CIO

En CIO, Chief Information Officer, är en ledande befattningshavare i företaget som ansvarar för informationspolicy, ledning, kontroll och standarder.

De viktigaste huvudfunktionerna för en CIO inkluderar deltagande i företagets strategiska planering, ansvar för informationssystemsplanering, ledning av utvecklingen av företags- eller institutionell informationspolicy, hantering av företagets informationsresurser, utveckling av nya informationssystemskapacitet och att öka vinsten med användning av IT.

CIO rapporterar för det mesta till CEO (VD) eller CFO.

CTO

Rollen som CTO, Chief Technology Officer, delar några vanliga attribut med rollen som CIO. Båda positionerna måste ha en stark affärsförståelse för att ge mervärde till företaget och anpassa sina respektive ansvarsområden till företagets mål. De måste också ha en teknisk bakgrund så att de kan förstå och utvärdera den underliggande tekniken i en organisation.

Jämfört med en CIO har CTO dock en mer kundinriktad roll och är mestadels ansvarig för att förbättra företagets produktutbud. I samband med det är en annan skillnad i båda rollerna att CTO vanligtvis ansvarar för utvecklingen av ny teknik i organisationen, medan CIO har mer fokus på organisatoriska problem och försöker lösa dessa med befintlig IT-lösning.

CTO rapporterar för det mesta till CIO.

CDO

Rollen som CDO, Chief Data Officer, är relativt ny med huvudansvaret att digitalisera traditionella organisationer. För att göra det måste CDO bestämma de delar av verksamheten där påverkare kan stödja förändringen och stärka dessa påverkare. Det är därför det är särskilt viktigt att personen som fyller den här rollen inte bara är en digital expert utan också känner till alla delar av organisationen.

CDO rapporterar för det mesta till CIO.

CSO/CISO

En CSO, Chief Security Officer, ansvarar för säkerheten i hela organisationen, inklusive data-/cybersäkerhet.

Om en CISO, Chief Information Security Officer, också finns i företaget är denna ansvarig för att säkerställa säkerheten för all digital data och IT-infrastruktur (cybersäkerhet) medan CSO ansvarar för den fysiska säkerheten.

CSO skall helst rapportera till CEO eller CFO men rapporterar också ofta till CIO eller CTO. CISO rapporterar för det mesta till CSO.