Schuetten Consulting Ab Ltd är ett privatägt åländskt konsultbolag som grundades 2015 av Erik och Mia Schütten. Verksamheten är inriktad på två områden, IT samt ekonomiska tjänster.

Erik har högskoleutbildning och en bred teknisk bakgrund med avancerad maskinteknik i botten och jobb i industrin samt handelssjöfarten, som sedan under 1990-talet helt övergick till IT som entrepenör. Erik har också varit verksam inom brand- och räddning samt militär verksamhet.

Erik är vid sidan av yrkesverksamheten sedan många år politiskt engagerad med flera tunga politiska uppdrag, b la som hemkommunens styrelseordförande och medlem i partistyrelsen för Moderat Samling för Åland. Mer info om Erik hittar du här.