Bloggen

Vad gör en senior IT ledare?

CIO, CTO, CDO, CSO, CISO är alla olika seniora IT ledande (C-level) roller med olika funktioner och ansvarsområden i ett företag. I mindre organisationer är flera av dessa roller ofta samlade hos en eller ett par befattningshavare, i stora organisationer kan var och en av rollerna leda en egen avdelning. IT-manager En IT-manager (IT-chef) är … Fortsätt läsa Vad gör en senior IT ledare?

Åländska IT-lösningar Ab

Åländska IT-lösningar Ab hjälper företag med att modernisera kontoret, med företagets IT-funktioner, att företagets resurser blir nåbara från kontoret, hemmet och på tjänsteresan. Företaget blir mindre sårbart mot driftstopp och samtliga medarbetare erbjuds arbeta modernt. Vi hjälper företag med smarta kostnadseffektiva lösningar som inte blir krångliga för användarna. Vi arbetar proaktivt med övervakning och systemunderhåll. … Fortsätt läsa Åländska IT-lösningar Ab