Vad gör en senior IT ledare?

CIO, CTO, CDO, CSO, CISO är alla olika seniora IT ledande (C-level) roller med olika funktioner och ansvarsområden i ett företag. I mindre organisationer är flera av dessa roller ofta samlade hos en eller ett par befattningshavare, i stora organisationer kan var och en av rollerna leda en egen avdelning. IT-manager En IT-manager (IT-chef) är … Fortsätt läsa Vad gör en senior IT ledare?