Åländska IT-lösningar Ab

Åländska IT-lösningar Ab hjälper företag med att modernisera kontoret, med företagets IT-funktioner, att företagets resurser blir nåbara från kontoret, hemmet och på tjänsteresan.

Företaget blir mindre sårbart mot driftstopp och samtliga medarbetare erbjuds arbeta modernt.

Vi hjälper företag med smarta kostnadseffektiva lösningar som inte blir krångliga för användarna. Vi arbetar proaktivt med övervakning och systemunderhåll. Läs mer här…