Dags att investera i ny IT-teknik?

En IT-investering ska möta verksamhetens behov,  vision, mål och planer i stort och smått. För att uppfylla det behövs en väldefinierad strategi och arkitektur för utveckling av IT-system.

Upphandling och implementering av ny IT-teknik kräver kunskap, erfarenhet och branschkännedom. Jag kan att hjälpa till med att anpassa dina IT-investeringar och teknikval med affärsbehoven:

  • Behovsanalys; vad ska investeringen syfta till, vilka problem ska lösas?
  • Val av arkitektur och design; verksamhetens behov av applikationsstöd, kommunikation, datalagring och säkerhet.
  • Upphandling; skapa offertförfrågningar och ge rekommendationer på inkomna offerter.
  • Implementering; installation och konfiguration av teknisk utrustning.

Tag kontakt och boka ett möte!